شرکت فنی مهندس ویرام در سال 1401 توسط گروهی از مدیران و کارشناسان با تجربه صنعت ساختمان کشور شکل گرفته که در این زمینه، مدیران این شرکت تاکنون طرح های و پروژه های متعددی را در زمینه های اجرا و ساخت پروژه های عمرانی و صنعتی در سطح کشور انجام داده اند.

لازم به ذکر است مدیران این شرکت افتخار همکاری با مجموعه های دولتی و خصوصی متعدد به عنوان مثال شرکت ملی نفت، جهاد کشاورزی ، سازمان زندان ها، شهرداری، اداره منابع طبیعی ، وزارت امور خارجه و … را دارا می باشد.

در این زمینه شرکت مهندسی تمام توان کلیه فعالیت های خود را بر اساس اعتقاد به امانت و تعهد حرفه ای در رعایت اصل صداقت و درستی و تفکر و گفتگو و هم اندیشی در کلیه سطوح و التزام به سرعت و دقت و کیفیت در سر لوحه برنامه های خود قرار داده است.

گواهینامه های شرکت ویرام

به صداقت خود می بالیم

ساخت و ساز به عنوان یک صنعت شش تا نه درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود
سال سابقه
0 +
مهندسین متخصص
0
در حال انجام
0
پروژه انجام شده
0