طراحی داخلی و معماری

فهرست مطالب

طراحی داخلی هنر و علم بهبود فضای داخلی یک ساختمان برای کاربردی، زیبا و راحت کردن آن است. از سوی دیگر، معماری طراحی و ساخت سازه ها است. در حالی که طراحی داخلی بر فضای داخلی یک ساختمان تمرکز دارد، معماری هم بر فضای داخلی و هم خارجی تمرکز دارد.

طراحی داخلی و معماری به هم مرتبط هستند زیرا هر دو بر زیبایی و عملکرد فضاهای ساخته شده تأثیر می گذارند. با این حال، آنها رشته های متمایزی با مجموعه ای از مهارت ها و دانش منحصر به فرد هستند. طراحان داخلی معمولاً در زمینه های روانشناسی رنگ، نور، مبلمان و چیدمان تخصص دارند. معماران معمولاً در زمینه های مهندسی سازه، مواد و سیستم های ساختمانی تخصص دارند.

یک طراح داخلی ممکن است روی یک پروژه با یک معمار کار کند تا یک فضای منسجم و کاربردی ایجاد کند. به عنوان مثال، یک معمار ممکن است نقشه های یک ساختمان جدید را طراحی کند و یک طراح داخلی ممکن است برای انتخاب مبلمان، رنگ و سایر دکورها استخدام شود.

در اینجا چند نمونه از طراحی داخلی و معماری آورده شده است:

  • طراحی داخلی:
     
  • معماری:

در نهایت، هدف طراحی داخلی و معماری ایجاد فضاهایی است که زیبا، کاربردی و لذت بخش باشند.