پروژه ها
فیلتر دسته بندی پروژه ها
اجرای پد هلی کوپتر و محوطه سازی و راهسازی رابر
اداره کل منابع طبیعی استان کرمان
سال اجرای پروژه: 1400
مشاوره اجرای عملیات مجموعه سینمایی مگاپارس
سال اجرای پروژه: 1400
برج مسکونی آفتاب مهتاب چیتگر
تعاونی مسکن شرکت نفت
سال اجرای پروژه: 1399
مجتمع مسکونی تهران پارس
گروه مهندسی مان
سال اجرای پروژه: 1396
زندان جدید شهر جیرفت
اداره کل زندان های کرمان
سال اجرای پروژه: 1396
اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی کرمان
اداره کل زندان های استان کرمان
سال اجرای پروژه: 1395
مجتمع تجاری و اداری صرافهای شمالی سعادت آباد
گروه مهندسی مان
سال اجرای پروژه: 1394
مجتمع مسکونی 200 واحدی نگین جواهرده رامسر
شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان وزارت امور خارجه
سال اجرای پروژه: 1393
ساختمان ویلایی شهرک صدف کیش
هلدینگ کاراسازی متین
سال اجرای پروژه: 1393
مجتمع مسکونی 160 واحدی کرمان
تعاونی مسکونی کارکنان زندان کرمان
سال اجرای پروژه: 1391
مجتمع مسکونی 732 واحدی پرند
شرکت تعاونی تاکسی بیسیمی تهران
سال اجرای پروژه: 1390
ساختمان اداری جهاد کشاورزی کرمانشاه
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
سال اجرای پروژه: 1390